Boerderij

Natuurderij Keizersrande is een modern biologisch dynamisch landbouwbedrijf. De bedrijfsvoering van de Natuurderij is gebaseerd op het beheersconcept ‘Boeren voor Natuur’. Dit concept houdt in dat de agrarische exploitatie van het landgoed geheel ten dienste staat van de natuur- en landschapswaarden binnen het hele gebied. Daarbij wordt gestreefd naar een gesloten kringloop, waarbij bijvoorbeeld de granen uit de akkerbouw en de grassen van de weidelanden gebruikt worden als voedsel voor de veestapel, die op zijn beurt weer zorgt voor bemesting van het gebied.

Zoals het er nu naar uitziet, zal de grondopbrengst van het landgoed een veestapel van 160 dieren kunnen onderhouden. Er worden zo’n 80 koeien gemolken, die het grootste gedeelte van het jaar in de hoger gelegen gebieden van de uiterwaarden grazen. In de lager gelegen delen grazen ossen en jongvee.

Door het open karakter van het erf van de Natuurderij ziet de bezoeker en uiteindelijke consument waar hun voedsel vandaan komt. Zo wandelen zij door het gras dat de koeien eten, kunnen zij de boer zien die de koeien melkt en kunnen zij kalfjes bekijken die net geboren zijn. De producten die van de koe afkomstig zijn, zoals melk en vlees, worden verkocht met een herkenbare verpakking, waaruit de herkomst duidelijk blijkt. Zo beleeft de consument en bezoeker als het ware de hele voedselkringloop op de Natuurderij, waarmee het bewustzijn van de bezoeker en de betrokkenheid bij het landgoed en haar bedrijfsvoering wordt vergroot.

 

keizers_kringloop_2

 

keizersrande_kaart

 

Geef een antwoord