Waterbeheer

Een andere dienst die Keizersrande levert, is het beheer en onderhoud van de gebiedsinrichting die Rijkswaterstaat in de periode 2012-2015 heeft uitgevoerd in het kader van het nationale programma Ruimte voor de Rivier. Binnen dit programma wordt er simpel gezegd voor gezorgd dat de IJssel bij hoogwater makkelijker en beter beheersbaar buiten haar oevers kan treden en in de uiterwaarden vlot doorstroomt. 

Het erf en de gebouwen van Keizersrande zijn geplaatst op een nieuwe terp, net achter de stroomlijn en die bij hoog water pal aan de rivier zal liggen. De werkzaamheden op het bedrijf hebben een directe verbinding met de waterstand van de IJssel en het beheer van de uiterwaarden. Naast dat het bedrijf de diverse nieuwe neven geulen onderhoudt, zorgt ook Intensieve begrazing van de koeien in het gebied ervoor dat het gras kort blijft en er geen wilgenopslag kan ontstaan. Dit alles maakt dat de IJssel bij hoogwater gemakkelijk buiten haar oevers kan treden op de plaatsen waar het de bedoeling is en niet in de stad. Hiermee draagt het bedrijf in niet geringe mate bij aan het  droog houden van Deventer en haar inwoners.

Bezoekers activiteiten op Keizersrande worden bij ons een kijkje gegund in de keuken van het waterbeheer in Nederland. Hiermee hoopt Keizersrande een bepaalde mate van bewustzijn te kweken over de noodzaak van waterbeheer en laat zien wat de invloed is van ons beheer op waterkwaliteit en doorstroming.

IMG_1607

IMG_1293

Geef een antwoord