Natuurbeheer

In 1986 zijn de Keizers- en Stobbewaarden aangewezen als Natura 2000-gebied. Een gebied dat deel uitmaakt van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie, die zijn aangewezen op grond van de vogelrichtlijn en habitatrichtlijn. Het doel van Natura 2000 is het keren van de achteruitgang van de biodiversiteit in Europa. Deze uiterwaarden zijn een uniek stuk natuur in Europa, dat mede door dit programma in stand gehouden wordt.

Ons werk staat op Keizersrande staat geheel in dienst van de ontwikkeling van natuur. Zo worden bijvoorbeeld niet alle gronden in gelijke mate begraasd, bemest en gemaaid. Waardoor er op het land de ruimte en mogelijkheid is voor een grote diversiteit aan planten, insecten en vogels die uniek zijn  voor dit gebied. Ook worden de karakteristieke elementen in het landschap in stand gehouden en beheerd, zoals poelen, meidoornhagen, rivierarmen, heggen en hagen. De speerpunten op ons bedrijf  zijn de ontwikkeling van de voor dit gebied unieke flora en fauna; rijke akkerlanden, botanisch hooiland en weidevogels.

De Keizers- en Stobbewaarden liggen net buiten de stad Deventer. Deze nabijheid van de stad maakt dat er veel recreanten de uiterwaarden uitkiezen voor een wandeling of fietstocht. Het “natuurinclusiefboeren” en het in stand houden van de karakteristieke elementen in het landschap zorgen ervoor dat mensen kunnen genieten van een rijk cultuurlandschap dicht bij huis.

natuur en landschapsbeheer

_MG_2961_1meerkoet

natuurbeheer

 

Geef een antwoord