In het verlengde van de culturele programmering, waarbij het gaat om tijdelijke projecten gericht op een groot publiek, wordt ook gedacht aan het faciliteren van kunstprojecten waarbij onderzoek centraal staat. Dit sluit aan op een recente ontwikkeling in de hedendaagse kunst, waarbij het proces zelf een belangrijk onderdeel uitmaakt van de beroepspraktijk. Kunstenaars benaderen hun werk vanuit een filosofische, sociologische of antropologische zienswijze. Dergelijke projecten leveren in veel gevallen geen tastbaar kunstwerk op, maar stellen eerder een discussie centraal. Bovendien bieden deze  projecten vaak de mogelijkheid om publiek actief deel te laten nemen aan het onderzoeksproces.

Deze activiteit bevindt zich nog in de oriënterende fase, in gezamenlijk overleg met Stichting IJssellandschap en Kunstenlab Deventer.