In 2012 hebben wij vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid die we voelen in het publiek en recreatief toegankelijk maken van het landgoed, het initiatief genomen tot het oprichten van Stichting Keizersrande. Stichting Keizersrande heeft tot doel om culturele en educatieve activiteiten te ontwikkelen die de afstand tussen stad en land verkleinen.

De stichting bestaat uit drie bestuursleden. Mocht u vragen of ideeën hebben, dan kunt u mailen naar stichting@keizersrande.nl

stichting keizersrande logo_def

Doelstellingen
Stichting Keizersrande heeft zich ‘ervaring’ en ‘ontmoeting’ ten doel gesteld. Vanuit deze kernwaarden willen wij mensen betrekken bij alle facetten van de Natuurderij Keizersrande. Ervaring en ontmoeting kan op vele manieren met vele doelgroepen en mensen plaatsvinden. De stichting wil zowel mensen uitnodigen op het bedrijf als recreanten en toevallige voorbijgangers iets meegeven.
De ‘ervaringen’ die de stichting beoogt te geven, zijn op te delen in de volgende onderwerpen, die allemaal direct verbonden zijn aan het landgoed, de Natuurderij Keizersrande en de uiterwaarden: landbouw, natuur, waterbeheer, landschapsbeleving, duurzaamheid, cultuur en de historie van het landgoed en de uiterwaarden.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Keizersrande:
Voorzitter: Jaap Starkenburg
Penningmeester: Annette Harberink
Secretaris: Mieke Conijn