biologisch dynamisch

Een product, perceel of dier is biologisch als het is gecertificeerd volgens de geldende regelgeving. Certificeren kan alleen als het product (en de hele keten ervoor), perceel of dier onder controle staat. Skal certificeert alle biologische productie in Nederland. Boeren zoals wij die op biologisch-dynamische wijze (of kortweg biodynamische wijze of BD wijze) werken, gaan nog een stapje verder dan hun biologische collega’s. Naast de biologische certificering hebben zij ook een licentie van Demeter, de instantie die biodynamische landbouwers controleert. Keizersrande is dus bio én biologisch-dynamisch gecertificeerd.

demeter logo

Waarom biodyamisch? Biodynamisch gaat verder dan biologisch. Landbouw bedrijven is een samenspel aangaan met de processen die zich in de natuur voltrekken, zoals die van de seizoenen, van het weer, van groei en bloei van de planten, van geboorte, opgroeien en sterven van de dieren, van de processen in de bodem. In dit samenspel komt het aan op een meebewegen, een verwachten van wat er gaat komen, een vooruitgrijpen. Op elke plek in het landschap, bijvoorbeeld in de polder, op het oude land, in een beekdal, heeft dit samenspel net weer zijn eigen kleur. Voor ons zijn dit de uiterwaarden.

In de biodynamische landbouw is het een uitdaging om dit samenspel te mogen cultiveren, verzorgen. De biologisch-dynamische boer accepteert de natuurlijke en sociale omgeving waarin het bedrijf gesitueerd is. Dit accepteren gebeurt vanuit een aanvoelen van de ontwikkelingsmogelijkheden. Vanuit een verbinden met de situatie laat de boer het bedrijf als individualiteit tot haar recht komen. In dit streven past het niet om met middelen van buitenaf de natuurlijke processen te dwingen in het keurslijf van vooropgezette voorstellingen.

Bodemvruchtbaarheid en versterking van de natuurlijke groei staan centraal in de biodynamische landbouw. Net als in de biologische landbouw wordt geen gebruik gemaakt van chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. BD-boeren gaan echter verder. Zij maken gebruik van vercomposteerde biologische mest, biologisch stro en biodynamisch veevoer van eigen bedrijf.

Voor BD-boeren staan dieren in dienst van de akkerbouw en ondersteunen de bodemontwikkeling, of staan op gronden waar akkerbouw niet mogelijk is. Er is respect voor de aard en eigenheid van elk dier. Daar passen geen megastallen met extreme vleesrassen bij of zoveel mogelijk melk halen uit een koe. We hebben een veestapel die in overeenstemming is met de voederoppervlakte. Dit maakt het gebruik van krachtvoer en antibiotica nagenoeg overbodig. Onze dieren krijgen 100% biologische voeding en worden niet onthoornd. De varkens staan het hele jaar buiten en hebben de mogelijkheid om te wroeten.

In 1924, lang voordat de milieu- en klimaatproblematiek voor een breed publiek zichtbaar en bekend werd, is de BD landbouw ontstaan, uit zorg voor de aarde. Meer weten? www.bdvereniging.nl www.stichtingdemeter.nl www.antroposofie.nl/antroposofie-in-de-praktijk/landbouw