“tijd voor iets nieuws!”

Na 15 jaar Natuurderij Keizersrande heeft Annette Harberink de keuze gemaakt om verder te trekken. Er is een nieuwe uitdaging op haar pad gekomen als directeur van Stichting Warmonderhof, de praktijkschool voor biologisch dynamische landbouw. Nu is de tijd om Keizersrande over te dragen aan de volgende ondernemer.

Tot het najaar van 2022 blijft alles op Keizersrande nog ‘gewoon’ zoals het was en gaat Stichting IJssellandschap op zoek naar een nieuwe pachter voor dit prachtige bedrijf. Natuurlijk zijn wij heel benieuwd aan wie we het stokje mogen overdragen!

Annette: “Vanaf 2007 heeft mijn leven in het teken gestaan van Keizersrande; eerst als idee dat gevormd, uitgewerkt en gegund moest worden. Vervolgens startte ik in 2010 de bedrijfsvoering en heeft Keizersrande zich ontwikkeld tot wat er nu staat. Het was pionieren en jongleren, met de sterk wisselende omstandigheden langs de IJssel: het inpassen van alle natuurontwikkeling in het bedrijf, de recreatieve druk en natuurlijk de boeren-drukte. Het meest trots ben ik op de veldleeuwerik die weer broedt in het gebied; dit laat zien dat het verbinden van landbouw en natuur snel tot onverwachte successen kan leiden.” 

Judith Snepvangers, directeur IJssellandschap: “Het besluit is in goed overleg met elkaar gegaan. Dat kost tijd en is een proces. We begrijpen haar keus. We zijn Annette dankbaar. Ze is er met haar bedrijfsvoering in geslaagd landbouw en natuur elkaar te laten versterken en daarnaast een goede doorstroming van de IJssel rondom Keizersrande te garanderen. Monitoring heeft recent uitgewezen dat er successen zijn behaald: de natuurwaarden zoals de weidevogelstand en diversiteit in graslanden zijn in de afgelopen jaren daadwerkelijk sterk verhoogd. Exact het doel dat we voor ogen hadden toen we Keizersrande hier ontwikkelden”. 

Annette: “Het besluit doet pijn maar het leven verandert, ik zit in een nieuwe fase. Ik ben uiteraard diep verbonden met het bedrijf, de plek en met mijn dieren. Maar ik kom niet uit de traditie van een boerenbedrijf dat van generatie op generatie overgaat, ik ben bewust gaan pachten. Ik vind het dan ook vanzelfsprekend dat je verder trekt. Keizersrande is een bedrijf, een nieuwe ondernemer kan het nieuwe energie en richting geven”.

Zoektocht naar nieuwe ondernemer
In 2022 staat Annette Harberink, samen met medewerker Wolter Wolters, nog aan het roer van Keizersrande. IJssellandschap is gestart met haar zoektocht naar een nieuwe ondernemer. Voor meer informatie hierover, ga naar de website van IJssellandschap.